Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

OR

SELECTIONS FROM THE ENGLISH POETS

Illustrative of those first Requisites of their art;

WITII MARKINGS OF THE BEST PASSAGES, CRITICAL NOTICES

OF THE WRITERS,

AND AN ESSAY IN ANSIVER TO THE QUESTION

"WHAT IS POETRY ?"

BY

LEIGIL HUNT.

NEW EDITION, COMPLETE IN ONE VOLUME.

NEW YORK:
GEORGE P. PUTNAM, 155 BROADWAY,

1851.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »