Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

OR

SELECTIONS FROM THE ENGLISH POETS

Illustrative of those First Requisites of their Art;

WITH MARKINGS OF THE BEST PASSAGES, CRITICAL NOTICES
OF THE WRITERS,

AND AN ESSAY IN ANSWER TO THE QUESTION

"WHAT IS POETRY?"

BY

LEIGH HUNT.

NEW EDITION, COMPLETE IN ONE VOLUME.

NEW YORK:

GEORGE P. PUTNAM, 155 BROADWAY.

1851.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »