Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 138 - Measure. 60 seconds (sec.) 1 minute (min.) 60 minutes 1 hour (hr.) 24 hours 1 day (da.) 7 days 1 week (wk.) 365 days 1 common year (yr.) 366 days 1 leap year Years divisible by 4 and not by 100 are leap years.
Σελίδα 136 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq. yd.) 30^ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 137 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt.) 4 quarts = 1 gallon (gal...
Σελίδα 138 - NUMBERS. 12 units = 1 dozen. 12 dozen = 1 gross. 12 gross = 1 great gross. 20 units = 1 score.
Σελίδα 137 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 135 - TROY WEIGHT. 24 grains (gr.) 1 pennyweight (pwt.) 20 pennyweights, 1 ounce (oz.) 12 ounces ... 1 pound (Ib.) Troy weight is used in weighing gold, silver, precious stones, etc. APOTHECARIES
Σελίδα 135 - Scale: 4 farthings (far.) = 1 penny (d.); 12 pence = 1 shilling (s.) ; 20 shillings — 1 pound (£). 156.
Σελίδα 136 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30j square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 135 - AVoIRDUPOIS WEIGHT 16 ounces (oz.) = 1 pound (Ib.). 100 pounds = 1 hundredweight (cwt.). 20 hundredweight = 1 ton (T.).
Σελίδα 135 - MONEY 10 mills (m.) — 1 cent (ct. or f) 10 cents = 1 dime (d.) 10 dimes = 1 dollar 10 dollars = 1 eagle...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας