Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Dedication
11
Preludes to my Initiation
19
The Initiation
29
My Encounter with Spiritual Forces
37
Ignoring the Signs
41
Negative Elements
51
Receiving the Icofa of Orunla
63
The Trip
75
The Wilderness
97
The Anointing
103
The Great I AM
107
Gods Wrath and Fury
123
Blessings of Healing from Jesus
141
The Saints Speak
155
Walk in Love
161
Jesus Shows Mercy and Love
165

A Breakdown in Communication
81
MamiWata
89

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Πληροφορίες βιβλιογραφίας