Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][ocr errors]

THE

ROSICRUCIANS

Their Rites and Mysteries ;

WITH CHAPTERS

ON THE ANCIENT FIRE- AND SERPENT-WORSHIPERS,
AND EXPLANATIONS OF THE MYSTIC SYMBOLS
REPRESENTED IN THE MONUMENTS AND
TALISMANS OF THE PRIMEVAL

PHILOSOPHERS.

+

By HARGRAVE JENNINGS,

AUTHOR OF “THE INDIAN RELIGIONS ; OR, RESULTS OF THE MYSTERIOUS BHUDDISM,"

ETC. ETC.

“Vnto the very points and prickes, here are to be found great misteries." -Nicholas
Flammel, 1399.

“Quod sit Castellum in quo Fratres degunt? Quinam et quales ipsi sint? Cur, inter
alia nomina, appellêtur Fratres ? cur Crucis ? cur Rose-Crucis ?"--Gassendus, 1630.

ILLUSTRATED BY

NEARLY THREE HUNDRED ENGRAVINGS.

LONDON:

JOHN CAMDEN HOTTEN, PICCADILLY, W.

1870.
[All rights reserved.)

265.4.87

[ocr errors]

TO

JOHN CAMDEN HOTTEN,

AS

A MARK OF RESPECT,

I DEDICATE THIS BOOK.

HARGRAVE JENNINGS.

It is somewhat unusual, I believe, for an author to dedicate a book to his publisher ; but the unflagging industry of Mr. Hotten, in his double capacity of author and bookseller, has always surprised me, and as some testimony to this activity, and to the fact that he has found-or made-time to write or edit some seven-and-twenty different works, I have, without asking his permission, much pleasure in penning the above.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »