Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 281 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 280 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq. yd.) 30^ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 280 - Linear Measure 12 inches (in.) = 1 foot (ft.) 3 feet...
Σελίδα 272 - MEASURE. 10 millimeters (mm.) = 1 centimeter (cm.) 10 centimeters = 1 decimeter (dm.) 10 decimeters = 1 meter (m.) 10 meters = 1 dekameter (Dm.) 10 dekameters = 1 hektometer (Hm.) 10 Hektometers = 1 kilometer (Km.) 10 kilometers = 1 myriameter (Mm.) 1 meter = 39.37 inches.
Σελίδα 280 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt...
Σελίδα 281 - TROY WEIGHT. 24 grains (gr.) = 1 pennyweight (pwt.). 20 pennyweights = 1 ounce (oz.). 12 ounces = 1 pound (lb.). 351. Apothecaries' weight is used in mixing medicines and in selling them at retail. APOTHECARIES
Σελίδα 282 - TABLE. 10 Mills (m.) = 1 Cent . . ct. 10 Cents = 1 Dime . . d. 10 Dimes = 1 Dollar . $. 10 Dollars = 1 Eagle . E.
Σελίδα 279 - Measures of Capacity 10 milliliters (ml) =1 centiliter cl 10 centiliters =1 deciliter dl 10 deciliters =1 liter 1 10 liters =1 dekaliter Dl 10 dekaliters =1 hektoliter HI 10 hektoliters =1 kiloliter Kl NOTE — The liter is equal to the volume occupied by 1 cubic decimeter.
Σελίδα 282 - NUMBERS. 12 units = 1 dozen. 12 dozen — 1 gross. 12 gross = 1 great gross. 20 units = 1 score. PAPER. 24 sheets = 1 quire. 20 quires = 1 ream. 2 reams = 1 bundle. 5 bundles = 1 bale.
Σελίδα 134 - The Least Common Multiple of two or more numbers is the least number that...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας