Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 242 - If two triangles have one angle of the one equal to one angle of the other and the sides about these equal angles proportional, the triangles are similar.
Σελίδα 240 - If a straight line be divided into any two parts, four times the rectangle contained by the whole line, and one of the parts, together with the square of the other part, is equal to the square of the straight line which is made up of the whole and that part.
Σελίδα 240 - If there be two straight lines, one of which is divided into any number of parts, the rectangle contained by the two straight lines is equal to the rectangles contained by the undivided line, and the several parts of the divided line.
Σελίδα 242 - IN a right-angled triangle, if a perpendicular be drawn from the right angle to the base, the triangles on each side of it are similar to the whole triangle, and to one another.
Σελίδα 242 - If from the vertical angle of a triangle a straight line be drawn perpendicular to the base, the rectangle contained by the sides of the triangle is equal to the rectangle contained by the perpendicular and the diameter of the circle described about the triangle.
Σελίδα 241 - If the first has to the second the same ratio which the third has to the fourth...
Σελίδα 240 - To a given straight line to apply a parallelogram, which shall be equal to a given triangle, and have one of its angles equal to a given rectilineal angle.
Σελίδα 242 - Wherefore, in equal circles &c. QED PROPOSITION B. THEOREM If the vertical angle of a triangle be bisected by a straight line which likewise cuts the base, the rectangle contained by the sides of the triangle is equal to the rectangle contained by the segments of the base, together with the square on the straight line which bisects the angle.
Σελίδα 18 - When a straight line standing on another straight line makes the adjacent angles equal to one another, each of the angles is called a right angle ; and the straight line which stands on the other is called a perpendicular to it.
Σελίδα 239 - Upon the same base, and on the same side of it, there cannot be two triangles that have their sides which are terminated in one extremity of the base equal to one another, and likewise those which are terminated in the other extremity.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας