Αναζήτηση στο βιβλίο

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 169 - If two triangles have two angles of the one equal to two angles of the other, each to each, and one side equal to one side, viz.
Σελίδα 22 - If 4 men can do a piece of work in 20 days, how long will it take 5 men to do a similar piece of work ? 2.
Σελίδα 170 - All the interior angles of any rectilineal figure, together with four right angles, are equal to twice as many right angles as the figure has sides.
Σελίδα 172 - If a straight line be divided into any two parts, the squares of the whole line, and of one of the parts, are equal to twice the rectangle contained by the whole and that part, together with the square of the other part. Let the straight line AB be divided into any two parts in the point C ; the squares of AB, BC are equal to twice the rectangle AB, BC, together with the square of AC.
Σελίδα 170 - To describe a parallelogram equal to a given triangle, and having an angle equal to a given angle.
Σελίδα 169 - Upon the same base, and on the same side of it, there cannot be two triangles that have their sides which are terminated in one extremity of' the base, equal to one another, and likewise those which are terminated in the other extremity.
Σελίδα 92 - A laborer agreed to serve for 36 days on condition that for every day he worked he should receive $1.25, and for every day he was absent he should forfeit 50 cents.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας