Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 3 - This is the forest primeval; but where are the hearts that beneath it Leaped like the roe, when he hears in the woodland the voice of the huntsman?
Σελίδα 69 - ... delightful land which is washed by the Delaware's waters, Guarding in sylvan shades the name of Penn the apostle, Stands on the banks of its beautiful stream the city he founded. There all the air is balm, and the peach is the emblem of beauty, And the streets still ree'cho the names of the trees of the forest, As if they fain would appease the Dryads whose haunts they molested.
Σελίδα 278 - Thus the Birch Canoe was builded In the valley, by the river, In the bosom of the forest ; And the forest's life was in it, All its mystery and its magic, All the lightness of the birch-tree, All the toughness of the cedar, All the larch's supple sinews ; And it floated on the river Like a yellow leaf in Autumn, Like a yellow water-lily.
Σελίδα 7 - Rose from a hundred hearths, the homes of peace and contentment. Thus dwelt together in love these simple Acadian farmers, — Dwelt in the love of God and of man. Alike were they free from Fear, that reigns with the tyrant, and envy, the vice of republics. Neither locks had they to their doors, nor bars to their windows ; But their dwellings were open as day and the hearts of the owners ; There the richest was poor, and the poorest lived in abundance.
Σελίδα 74 - And from her eyes and cheeks the light and bloom of the morning. Then there escaped from her lips a cry of such terrible anguish, That the dying heard it, and started up from their pillows.
Σελίδα 71 - Patience and abnegation of self, and devotion to others, This was the lesson a life of trial and sorrow had taught her. So was her love diffused, but, like to some odorous spices, Suffered no waste nor loss, though filling the air with aroma. Other hope had she none, nor wish in life, but to follow Meekly, with reverent steps, the sacred feet of her Saviour.
Σελίδα 11 - Oft in the barns they climbed to the populous nests on the rafters, Seeking with eager eyes that wondrous stone, which the swallow Brings from the shore of the sea to restore the sight of its fledglings; Lucky was he who found that stone in the nest of the swallow!
Σελίδα 75 - Died on his lips, and their motion revealed what his tongue would have spoken. Vainly he strove to rise ; and Evangeline, kneeling beside him, Kissed his dying lips, and laid his head on her bosom. Sweet was the light of his eyes ; but it suddenly sank into darkness, As when a lamp is blown out by a gust of wind at a casement.
Σελίδα 28 - Have you so soon forgotten all lessons of love and forgiveness ? This is the house of the Prince of Peace, and would you profane it Thus with violent deeds and hearts overflowing with hatred ? Lo ! where the crucified Christ from his cross is gazing upon you ! See ! in those sorrowful eyes what meekness and holy compassion ! Hark ! how those lips still repeat the prayer,
Σελίδα 276 - Lay aside your white-skin wrapper, For the Summer-time is coming, And the sun is warm in heaven, And you need no white-skin wrapper...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας