Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

SINCE CREATION OF BUREAU.

COMPLAINTS and ADVICE and NUMBER of

A DJUSTMENTS. INFORMATION. CASES

1911 1912 1913 1911 1912 1913 2400

2300 2200 2100

2121 2000

1900 1800

1700 1600

1500 100

1300 1200

1112 N100 1000

900 80

798 700 60

515 4-02

380 300 200

Annual report of the Commissioner of Labor

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][graphic]

HA 8053 .NO A 3

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »