Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

HISTORY

OF

ARIZONA

BY

THOMAS EDWIN FARISH,

ARIZONA HISTORIAN

VOLUME IV

PHOENIX, ARIZONA

1916

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »