Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PUBLIC LIBELRY

872103

ASTOR, LEN ANL
TILEN FOLIATIONS
R

19CO

COPYRIGHT 1916,

BY

THOMAS EDWIN FARISH,

ARIZONA HISTORIAN

THE FILMER BROTHERS ELECTROTYPE COMPANY
TYPOGRAPHERS AND STEREOTYPERS

SAN FRANCISCO

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »