Αναζήτηση στο βιβλίο

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 211 - Carry back the ark of God into the city: if I shall find favour in the eyes of the LORD, he will bring me again, and shew me both it and his habitation: but if he thus say, I have no delight in thee; behold, here am I, let him do to me as seemeth good unto him.
Σελίδα 153 - Yet ye have not known him; but I know him : and if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you : but I know him, and keep his saying. 56 Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.
Σελίδα 163 - Jesus answered, If I honour myself, my honour is nothing: it is my Father that honoureth me : of whom ye say, that He is your God: yet ye have not known Him; but I know Him: and if I should say, I know Him not, I shall be a liar like unto you: but I know Him, and keep His saying. Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.
Σελίδα 53 - Or else how can one enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house.
Σελίδα 87 - ... two such gallons shall be a peck, and eight such gallons shall be a bushel, and eight such bushels a quarter of corn or other dry goods, not measured by heaped measure.
Σελίδα 221 - Divide the first term of the dividend by the first term of the divisor, and write the result as the first term of the quotient. Multiply the whole divisor by the first term of the quotient, and subtract the product from the dividend.
Σελίδα 211 - Circular Measure is applied to the divisions of the circle, and is used in reckoning latitude and longitude, and the motion of the heavenly bodies. 60 seconds (") make 1 minute, marked ' 60 minutes " 1 degree, " ° 30 degrees " 1 sign,
Σελίδα 77 - If two triangles have two sides of the one equal to two sides of the...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας