Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 161 - Time, in advance, behind him hides his wings, And seems to creep, decrepit with his age ; Behold him, when past by ; what then is seen, But his broad pinions swifter than the winds ? And all mankind, in contradiction strong, Rueful, aghast ! cry out on his career.
Σελίδα 21 - Divide the numerator of the dividend by the numerator of the divisor.
Σελίδα 135 - If the price be an even number of shillings under 20 — multiply the quantity by half the number, doubling the first figure of the product for shillings, and the rest will be pounds.
Σελίδα 1 - ... and is called the denominator. The number above the line is called the numerator, because by it we enumerate, or express the number of parts taken.
Σελίδα 18 - Hence the BANK RULE. Multiply the principal by the number of days, and divide by 6000 ; the quotient will be the interest at 6 per cent. For any other rate than 6 per cent., compute the interest in the same manner, and add or subtract such part as may be required. For 4 per cent. subtract j ; for 4i per cent. subtract J ; for 5 per cent. subtract J ; for 7 per cent. add...
Σελίδα 153 - How often will the wheel of a coach, that is 17 feet in circumference, turn in 100 miles? Ans.
Σελίδα 31 - Cambric, which cost me 90/ but some Damage having happened to it, I am willing to lose...
Σελίδα 12 - RULE. Reduce the given Quantity to the lowest Name mentioned, for a Numerator ; under which put the Number of those Parts contained in an Unit of the Integer for a Denominator, then reduce the Fraaion to its lowest Terms.
Σελίδα 32 - If § of a yard cost § of a £, what will J of a yard cost? A
Σελίδα 55 - ... the amount, from which subtract the principal and the remainder will be the compound interest.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας