Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

MAGAZINE ESSAYS.

BY

LEIGE IRVINE

CONTAINING A FEW SHORT ESSAYS WRITTEN DURING

LEISURE HOURS.

FIRST EDITION.

NEW YORK.

1886.

27 360

P52517 R8E2AÇ leela MAIN

THE NEWSPAPER MEN OF AMERICA,
WHOSE ENTERPRISE AND ACHIEVE-
MENTS I ADMIRE, AND IN WHOSE
PROFESSION I HUMBLY LABOR, THIS
LITTLE VOLUME IS RESPECTFULLY
DEDICATED BY

THE AUTHOR

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »