Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

VOLUME THE FOURTEENTH.

CONTAINING

KING HENRY VI. PART III.

DISSERTATION.

KING RICHARD III.

LONDON:

Printed for J. Johnson, R. Baldwin, H. L. Gardner, W. J. and J. Richardson,
J. Nichols and Son, F. and C. Rivington, T. Payne, R. Faulder, G. and
J. Robinson, W. Lowndes, G. Wilkie, J. Scatcherd, T. Egerton,
J. Walker, W. Clarke and Son, J. Barker and Son, D. Ogilvy and Son,
Cuthell and Martin, R. Lea, P. Macqueen, J. Nunn, Lackington, Allen
and Co. T. Kay, J. Deighton, J. White, W. Miller, Vernor and Hood,
D. Walker, B. Crosby and Co. Longman and Rees,
T. Hurst, J. Harding, R. H. Evans, S. Bagster, J. Mawman, Blacks and
Parry, R. Bent, J. Badcock, J. Asperne, and T. Ostell.

Cadell and Davies,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »