Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

THE

P L A Y.S

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

VOLUME THE FOURTEENTH.

CONTAINING

KING HENRY VI. PART III.

DISSERTATION.
KING RICHARD III.

LONDON:

Printed for J. Johnson, R. Baldwin, H. L. Gardner, W. J. and J. Richardson,

J. Nichols and Son, F. and C. Rivington, T. Payne, R. Faulder, G. and
J. Robinson, W. Lowndes, G. Wilkie, J. Scatcherd, T. Egerton,
J. Walker, W. Clarke and Son, J. Barker and Son, D. Ogilvy and Son,
Cuthell and Martin, R. Lea, P. Macqueen, J. Nunn, Lackington, Allen
and Co. T. Kay, J. Deighton, J. White, W. Miller, Vernor and Hood,
D. Walker, B. Crosby and Co. Longman and Rees, Cadell and Davies,
T. Hurst, J. Harding, R. H. Evans, S. Bagster, J. Mawman, Blacks and
Parry, R. Bent, J. Badcock, J. Asperne, and T. Ostell.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »