Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[ocr errors][graphic][merged small][ocr errors]

THE

POETICAL WORKS

OF

HENRY WADSWORTH LONGFELLOW.

AUTHOR'S COMPLETE EDITION.

92

LONDON:
GEORGE ROUTLEDGE AND SONS,

THE BROADWAY, LUDGATE.

280.n.347

LONDON: PRINTED BY J. OGDEN AND CO.,

172, ST. JOHN STREET, E.C.

CONTENT S.

PAGE

VOICES OF THE NIGHT :-

Prelude

1

Hymn to the Night
Psalm of Life, A
Light of Stars, The

5
Reaper and the Flowers, The 6
Footsteps of Angels

7

Flowers

8

Beleaguered City, The

9

Midnight Mass for the Dying

Year

10

L'Envoi

12

EARLIER POEMS :-

Woods in Winter

13

April Day, An

13

Autumn

14

Hymn of the Moravian Nuns

of Bethlehem.

15

Sunrise on the Hills

16
Burial of the Minnisink

17

Spirit of Poetry, The

18

TRANSLATIONS :
Good Shepherd, The

20

To-Morrow

20

Native Land, The

20

Image of God, The

21

Coplas de Manrique

21

Brook, The

33
Celestial Pilot, The

34
Terrestrial Paradise, The 35
Beatrice

35

Spring

37

Bird and the Ship, The

37

Child Asleep, The

38

Grave, The

39
King Christian

40

Happiest Land, The

41

Wave, The

42

Dead, The

Whither?

42

Beware!

43

Song of the Bell

BALLADS :-

Skeleton in Armour, The
Wreck of the Hesperus, The .
Luck of Edenhall, The .
Elected Knight, The .

86
90
92
93

POEMS ON SLAVERY :-
William E. Channing, To
Slave's Dream, The

95
95

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »