Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Mutálik, N. A., 192
Mutálik Desai, R. B., 198
Muthé, R. N., 196

N.

Nábar, B. N., 175,235, 240
Nábar, S. G., 216
Nábar, V. S., 216, 240, 258
Nábar, Y. J., 216, 245
Nádgir, N. G., 216
Nádgir, N. Ganesh, 225,

250
Nádarsháh, S. D., 206, 262
Nádirsháh, J. D., 201
Nadirshah, R. J., 179
Nádkarni, A. S., 216
Nádkarni, Anant S., 225,

253
Nádkarni, G. N., 166, 177
Nádkarni, M. R., 210
Nádkarni, Mahadev R.,

216
Nádkarni, R. N., 196
Nádkarni, V. G., 225, 253
Nagarkar, D. N., 137, 151,

266
Nagarkar, R. D., 201
Nagarkar, V.D., 210, 250
Nagarset, V. N., 188, 267
Nagarválá, A. K., 217, 243
Nágávkar, A. S., 180
Nágpurkar, P. L., 217, 250
Nágul, S. A., 198
Náik, B. S., 164
Náik, G. G., 201
Námjoshi, M. B., 227
Námjoshi, S. M., 210, 258

Nána M., 138, 148
+ Nánábhái B. J., 139, 145

† Nánábhái H., The Hon.,

139, 145, 148, 189
Nánávati, B. H., 217, 241
Nánávati, B. M., 217, 263
Nánávati, D. H., 168
Nánávati, G. L., 200
Nánávati, D. M., 188
Nánávati, D. N., 182
Nánávati, J. P., 225, 264
Nánávati, M. H., 204
Nánávati, M. K., 201
Nánávati, M. N., 104, 166,

178
Nánávati, N. G., 201
Nánávati, N. N., 166, 178
Nánávati, R. H., 186, 261
Nánjiáni, K. R., 126, 225,

241
Náralkar, R. D., 206
+ Nárayan D., 156
† Náráyan Dáji, 136, 143,

149, 232
† Náráyan V., The Hon.,

136, 143
Nárgir, S. B., 188
Narimán, B. A., 225, 244
Nariman, D. K., 210
Narimán, G. D., 187
Narimán, K. S., 186, 261
Narimán, M. K., 225, 244
Narimán, T. B.,

180
Nasarvánji K., 191
+ Nasarvánji s., 190

Násikkar, H. S., 217
Nasmyth, Lt.-Col. D., 158
Native Agent, L. G., 217,

267
Nátu, G. P., 206
Nátu, K. G., 192
Nátu, Kashinath G., 225
Nátu, S. A., 225, 250

† Surname not known.

Navalkar, D. H.,

191
Navalkar, G, S., 192
+ Navroji F., 137, 148

Narroji P., 190
Názar, K. S., 190
Nemankar, G. V., 194
Néné, G. B., 191
Néné, H. N., 225, 250
Nerurkar, G. N., 185, 240
Nevnham, W. H., 133,

141, 146
Newton, The Hon. H., 157
Nichbure, G. A., 210, 251
Nicholson, K. M., 217
Nigbojkar, H. R., 225, 244
Nigudkar, B. D., 206
Nijsure, S. R., 204
Nimbkar, B. B., 201
Nimbkar, J. R., 206
Nimmo, W. E. H., 188,267
Nipháde, B. K., 204
Noel, J. E., 225
Noronha, F. V., 217
Nugent, J., 138, 145
Nunes, I. D., 186, 261

Osborn, Captain S., 158
O'Shaughnessy, S., 171
O'Shea, J. M. R., 206
Ovans, C. R., 133, 141
Ovalekar, G. G., 201
Ovalekar, M. N., 206, 242
Oxenham, G. R., 134, 142,

248
Oza, B. P., 225
Oza, K. C., 225
Oza, L. H., 190
Oza, U. J., 210
Oza, V. A., 217
Ozarkar, V. B., 194

P.

[ocr errors][merged small]

Pachhotiá, M. K., 217
Pachorkar, A. G., 225
Padamji, G. D., 225, 250
Padamji, P., 134, 151
Padhayé, H. G., 166
Pádshá, S. J., 210, 242
Padvekar, V. S., 217, 254
Page, H. M., 188, 267
Pai, A. V., 201
Paithankar, K. M., 217,

250
Pajnigará, N. M., 225, 244
Páká, M. V., 201
Pálkhiválá, D. K., 204
Pálkhiválá, B. F., 217, 241
Pálnitkár, K. K., 217
Pánandbikar, G. V., 184
Panchbhái, G. S., 204
Pánde, C. G., 225
Pánde, R. K., 217
Pandhe, G: A., 204
Pándiá, D. K., 225, 244,

258
Pándiá, D. N., 217, 243

† Surname not known.

Pándiá, R. M., 205, 262
Pándiá, V. D., 225
Pandit, G. G., 184
Pandit, G, N., 217, 243
Pandit, H. M., 184
Pandit, K. B., 206
Pandit, N. B., 225, 241
Pandit, N. J., 201
Pandit, P. V., 201
Pandit, S. N., 183
Pandit, S. P., 136, 143,

160
Pandit, V. M., 173, 256

Pandol, S. B., 201, 256
† Pandurang, B., 189

Pandya, K. M., 201
Panhálkar, R. A., 201
Panjabi, C. K., 163
Pánse, R. R., 225
Pánsure, B. N., 201, 250
Pánvalkar, B. S., 206
Parab, K. P., 225, 246
Paráde, M. S., 192
Parádkar, V. A., 225
Párak, D. N., 198
Párak, F. J., 217, 243
Párak, H. M., 217
Párak, K. V., 225
Párak, N. N., 207, 263
Párakhi, G. Y., 191
Paralkar, B. B., 204
Paránjapyé, G. D., 201
Paránjapyé, H. M., 194
Paránjapyé, K. d., 217, 245
Paránjapyé, L. V., 186
Paránjapyé, M. B., 225,

268
Paránjapyé, M. Y., 180
Paránjapyé, N. M., 193
Paránjapyé, P. N., 194
Paránjapyé, R. D., 201

Paránjapyé, S. B., 164
Paránjapyé, V. G., 193
Paránjapyé, V. L., 225
Paránjapyé, V. V., 201
Paránjapyé, Vishvanáth

V., 204
+ Parashuram V., 189

Parchure, V. B., 225, 246
Párek, B. G., 217
Párek, C. A., 201
Párek, C. D., 217, 241
Párek, C. V., 196
Párek, D. B., 201
Párek, G. K., 154, 178
Párek, J. D., 201
Párekh, H. T., 204
Párekh, J. B., 206
Párekh, V. N., 204
Párik, L. P., 183
Párikh, J. B., 188, 267
Párikh, J. K., 210
Párkhé, Y. G., 206
Párkhé, E. Y., 217, 268
Párkbi, G. Y., 180
Parmánand, N. M., 181
Partridge, R. J., 217
Partridge, W. P., 232, 233
Parulekar, S. H., 225, 244
Parulekar, Y. V., 217
Parvaté, M. B., 194
Pátak, N. H., 217, 243
Pátak, S. K., 217, 243
Pátankar, K. N., 191
Pátankar, S. G., 217
Patel, B. B., 184
Patel, B. F., 169
Patel, D. F., 134, 142
Patel, D. K., 217
Patel, D. S., 160
Patel, F. K., 204
Patel, F. N., 136, 147

Surname not known.

Patel, K. V., 180
Patel, M. F., 169
Patel, M. P., 225, 244
Patel, M. V., 206
Patel, Motilál V., 225, 244
Patel, N. H., 182
Patel, R. D., 186, 240
Patel, R. M., 104, 160, 178
Patel, R. N., 217, 242
Patel, R. P., 217
Pátkak, A. B., 192
Pathak, A. N., 183
Páthak, H. S., 194
Páthak, K. B., 186, 249
Páthak, K. G., 186, 261
Pathak, P. H., 175, 235,

267
Páthak, P. S., 225, 245, 258
Páthak, S. H., 160, 177
Páthak, V. N., 135, 142,

160
Pathán, J. N., 201
Pátháre, K. J., 226, 246
Pátbek, G. V., 201
Páthidár. A. J., 198
Pátkar, B. R., 226, 253
Pátkar, V. B., 204
Paton, Rev. J., 139, 145
Patvardhan, A. G., 217
Patvardhan, B. A., 217
Patvardhan, B. H., 226,

250
Patrardhan, B. M., 210
Pat Fardhan, B. P., 210, 251
Patrardhan, G. P., 194
Patrardhan, G. V., 226,

253
Patvardhan, H. R., 217, 243
Patrardhan, H. V., 226,

250
Patvardhan, K. R., 201
Patvardhan, Keshav R.,

217, 245

Patvardhan, K. V., 173
Patvardhan, M. R., 210,

242
Patvardhan, M. V., 217,

249
Patvardhan, N. V., 207
Patvardhan, R. V., 185,

258
Patvardhan, S. R., 194
Patvardhan, S. V., 165
Patvardhan, V. G., 182
Patvardhan, V. R., 169,

206, 261
Patvardhan, V. R., 186,

240
Páudvál, D. S., 185
Párge, N. B., 217, 243
Pávge, R. B., 217, 241
Pavri, J. B., 226, 245
Pávri, N. M., 204
Pedder, W. G., 133, 111
Peet, J., 154, 156, 260
Peile, J. B., 133, 141, 146
Pendharkar, A.S., 248
Pendharkar, B. D., 217,

250
Pendharkar, M. V., 189
Pendsé, K. B., 106, 109,

161
Pendsé, M. G., 266
Pendsé, N. K., 201
Penthé, S. N., 196
Penthé, V. N., 207
Penti, J. M., 226, 264
Percival, E. H., 135, 142
Pereira, C., 112, 125, 226,

255
Pereira, H., 226, 255
Pereira, J., 180, 234
Pereira, M. F., 179
Peshuton, B., Dastur, 135,

142
Pesikáká, H. D., 217, 241

e

Pestan Jamásná, N. E.,

201
Pestanji, S.P., 217
Peterson, P., 228, 229, 239
Petigará, A. J., 217
Phadké, K. L., 226, 250
Phadké, K. P., 217
Phadké, K. V., 210, 250
Phadke, L. C., 188, 268
Phadké, N. G., 167
Phadké, P. L., 217
Phadké, S. B., 191
Phadké, V. K., 210
Phadké, V. V., 175, 235,

248
Phansé, R. Y., 226, 245
Phátak, B. S., 226
Phátak, G. B., 217
Phátak, G. V., 210
Phátak, K. V., 207
Phátak, S. B., 183
Phátak, V. G., 198
Phillips, H., 217
Pigot, J. Qč, 140, 148, 256
Pillé, A. N., 190
Pillé, B. N., 188
Pillé, T. V. N., 194
Pimpalkharé, S. R., 201
Pinge, B. B., 196
Pinglé, V. S., 198
Pinhey, The Hon. R. H.,

135, 142, 147
Pinkerton, J., 137, 144, 149
Pinto, L. J., 187, 262
Pisolkar, V. S., 202
Pitalé, B. N., 194
Pitale, Ráo Saheb G. M.,

153
Pitalé, S. S., 202
Pitre, J. M., 196
Plunkett, G., 218, 241

Pochá, P. S., 218
Pocháji, J. P., 218, 263
Porechá, K. R., 210
Postválá, M. S., 186, 261
Potdar, S. A., 207
Potnis, R. M., 226, 245, 258
Pottinger, Col. J., 157
Prabhákar, A. S., 176, 235,

257
Pradhán, A. H., 226, 245
Pradhán, B. R., 193
Pradhan, M. G., 202

Pradhan, V. B., 198
+ Premchund R., 135, 151
Prideaux, Captain W.F.,

140, 146
Punigar, B. E., 193
Puntamkar, L. M., 204
Purandaré, K. V., 210, 250
Puráni, B. N., 210, 245
Purchit, N. B., 202
Puro, R. H., 191

R.

Rachmalla, S. R. 207
Raghunath N., 189
Rájádhiksh, V. N., 210
Rajavadé, G. V., 109, 204
Ráje, R. A., 210, 254

Ráleráskar, R. P., 226
+ Rámchandra A., 189
† Rámchandra B., 190
+ Rámchandra Appá Sáheb,

136, 147
Rámchandráni, A. A., 226
Ráná, R. S., 188
Ránáde, B. D., 226
Ránáde, G. K., 170
Ránáde, J. N., 218
Ránáde, K. V., 218

+ Sarname not kuown.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »