Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Ránáde, M. A., 226
Ránáde, M. G., 135, 142,

147, 160, 177
Ránáde, S. M., 173
Ránáde, V. G., 193
Ranádivé, D. N., 191

Rane, B. D., 198
+ Rangayá C., 190

Ranjit, R. V., 218
Ráo, B. B., 202
Ráo, G. S., 176, 235, 240

Ráoji, A. S., 196
+ Ráoji G., 190

Rasál, N. B., 210
Rastamji J. J., 158
Ratanpárakhi, D. S., 194
Ratnagar, N. J., 183
Ravenscroft, E.W., 136, 143
Rávut, H. N., 218
Rávut, S. A., 140, 150,

178, 261
Rayakar, V. R., 226
Readymoney, C. J., Sir,

133, 150
Reeres, A. J., 156
Rege, A. B., 226
Rege, K. S., 194
Rehatsek, E., 139, 145, 152,

228, 229, 230
Reid, G. B., 137, 144, 147
Reid, R. T., 154, 157
Rele, G. B., 217, 243, 250
Renávikar, A. A., 210, 249
Renávikar, D. H., 210
Rennison, H., 204
Rennison, J., 218, 268
Reporter, M. E., 187, 262
Reshimválá, K. N., 193
Revitná, D. K., 210, 263
Reynell, The Rev. G. C.,

136, 142

Ribeiro, C. A., 188, 267
Richey, J. B., 133, 141
Rindáni, N. M., 207
Rishi, L. G., 193
Rive, The Rev. R., 254
Rivers, Major-Genl. H.

155, 156
Rivett.Carnac, J. H., 137,

144, 147
Robinson, Commander G.

T., 137, 151
Robertson, The Rev. J. S.

S., 138, 144, 228
Roda, S. K., 207
Rodrigues, J., 218, 268
Rodrigues, V., 190
Rogey, N. M. A., 139, 145
Rogers, The Hon. A., 132,

138, 140, 146
Rogers, A. M., 136, 149
Rohankhedkar, H. R., 226,

250
Romanini. R., 210, 255
Rooke, B. P., 154, 156
Rowe, P. V., 218, 255
Royal, R., 266
Rozario, M., 226
Rubeiro, C., 247
Rushton, J. R., 158
Russell, C. W., 158
Russell, W. A., 135, 142,

247
Ryan, P., 140, 148

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Surname not known.

Saraf, G. L., 226
Saraf, V. A., 226, 267
Saráf, H, R., 218
Sárangpáni, K. V.,218, 250
Sárangpáni, V. V., 202
Saranjame, R. P., 202
Saranjáme, V. P., 190
Saraiyá, P. B., 196
Saraiyá, R. G., 186, 261
Sargent, The Hon. Sir C.,

135, 143, 147
Saraph, M. K., 210, 254
Saraph, P. A., 210
Sassoon, Sir A. D., 137,

147

Sabugorá, R. L., 218

Sadáni, U. S., 210
† Sadashiv H., 191

Sádhalé, R. N., 196
Sahasrabudhe, B. R., 176,

235
Sahasrabudhe, B. S., 198
Sahasrabudhe, D. B., 218
Sahasrabudhe, G. D., 225
Sahasrabudhe, G. A., 225,

251
Sahasrabudhe, H. K., 193
Sahasrabudhe, J. E., 218
Sahasrabudhe, R. V., 218
Sahasrabudhe, V. H., 202
Sahiyár, E. R., 210, 242
Sajgiré, N. G., 198
Samarth, B. M., 191
Samarth, K. M., 202
Samarth, V. M., 218, 242,

257
Sámbaré, A. R., 210
Sámbaré, G. R., 183
Sample, B. M., 218, 245

Samshi, A. V., 210
of Samukhrám N., 191

Sanap, G. R., 218
Sáne, B. B., 169, 181, 266
Sáne, B. R., 218, 249
Sáne, G. G., 173
Sáne, K. M., 207
Sáne, K. N., 173
Sanjáná, E. J., 194
Sanjáná, K. J., 226, 251
Sanjáná, K. K., 210, 262
Sanjáná, M. K., 226, 241
Sanjáná, P. K., 191
Sanjáná, S. K., 202, 257
Sanzgire, S. V., 139, 150,

178, 261
Sapre, V. S., 210

Sátáráválá, R. M., 204
Satáriá, D. P., 210
Sáthe, D. S., 196
Sáthe, Dhondu S., 188
Sáthe, G. M., 183
Sáthe, G. S., 202
Sáthe, K. K., 193
Sáthe, M. A., 184
Sathe, N. R., 218, 251
Sáthe, N. V., 165
Sáthe, R. N., 218
Sáthe, T. M., 198
Sáthe, V. R., 194
Sáthe, Y. K., 207, 250
Sátputé, N. R., 210, 243
Satur, G. H., 226
Satur, S. S., 210
Satyarádi, H. G., 193
Sausse, Sir M. R., 32, 155
Sávadé, S. R., 196
Savage, T., 207
Saváni, G. H., 194
Sávanur, R. A., 196
Savé, V. D., 198
Sávle, D. K., 198
Sayad, B. J., 202

[ocr errors]

+ Surnamo not known.

[ocr errors][merged small]

xliii

9

Saçani, I. M., 121, 170, 256
Sarani, R. M., 138, 144,

143, 160, 177, 228
Sooble, A. R., The Hon.,

134, 111, 146, 154
Scorgie, J., 137, 144, 151
Scott, M. H., 158
Scott, G., 158
Scott, Col. W., 155, 156
Secretary, S. H., 218
Senjit, Y. R., 210
Sequeira, T. C., 198
Sett, J. U., 111, 211, 241
Seth, T. V., 202
Sethná, E. F., 211, 262
Sethná, H, D., 196
Sethuá, H. K., 196
Sethná, J. R., 193
Sethná, K. B., 226, 250
Shah, H. H., 211
Shah. S. A., 194, 257
Shah, T. M., 119, 179

Shaligrám. M. C., 211
+ Shámráo V., 228

Srani, G. S., 226
Suántárám N., 137, 142,

147
Shastri, J. M., 211
+ Sheik A. K., 178
+ Sheik H., 191
+ Sheik J. M., 198
Sheshadri, The Rev. N.,

139, 145
Sberadé, G. V., 198
Sberadé, H. M., 202
Sheradé, N. R., 226, 250
Shikharé, B. H., 207
Shikharé, G. S., 109, 196
Shikharé, V. H., 207
Shindekar, B. G., 226
Shindgi, S. T., 218

Shintré, V. V., 207
Shirgávkar, B. N., 187
Shirgavkar, M. N., 199
Shirgávkar, V.J., 226, 255
Shirodekar, S. V., 218, 253
Shirolkar, G. R., 226
Shirválkar, S. N., 194
Shirrálkar, T. S., 180
Shribástam, S. B., 179
Shrihatikar, H. R., 194
Shroíf, A. D., 207, 263
Shroff, D. D., 207
Shroff, E. B., 226
Shroff, E. S., 183
Shroff, G. J., 204
Shroff, H. R., 162
Shroff, K. M., 204
Shroff, N. H., 202
Shroff, S. B., 198
Shrotri, B.J., 198
Shukla, D. D., 226, 241
Shukla, M. G., 211
Simoens, J. A., 218, 264
Sinclair, Dr. R. S., 134,

142, 147, 155
Sinde, G. S., 218, 241
Sinde, N. G., 218
Sindekar, D. N., 202
Sindgikar, A. K., 203
Sindgikar, P. G., 208
Sindgikar, P. K., 218
Sindhe, B. L., 189
Singit, B. M., 218
Sinkar, V. H., 202
Sirçái, H. N., 226, 264
Sirvai, K. N., 194
Sipáhirmaláni, F. G., 202
Siqueira, F., 226, 268
Small, The Rev. J., 228,

252
Smith, S., 138, 150, 232

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

† Surname not known.

[ocr errors]

Strip, S., 218
Sudảbutul, R. S., 204
Sudáme, N. R., 211
Sukhiá, J. K., 226, 264
Sukthankar, S. V., 218,

255, 257
Sule, S. B., 184
Sulemáni, M. J., 243
Sulemáni, S. J., 186, 261
Sunthankar, B. K., 207
Surti, D, D., 226, 245
Sutaria, L. M., 218, 245
Sylvester, J. H., 137, 149,

260

[ocr errors]

T.

Smith, S. G., 226
Soarez, J., 218, 255
Sodá, T. D., 182
Sogu, A. R., 226, 245
Sohoni, A. V., 193
Sohoni, R. B., 204
Sohoni, V. S., 188, 266
Sokalé, G. N., 191
Soman, B. G., 202
Soman, C. B., 218
Soman, G. G., 211
Soman, G. N., 187
Soman, M. H., 198
Soman, N. C., 211
Soman, S. G., 183
Soman, S. H., 218
Soman, V. G., 167
Somerset, Lieut.-Genl. Sir

H., 32, 155
Sontaké, D. S., 211

Sopáriválá, P. D., 201
+ Sorábji J. J., 133, 146
† Sorábji P. F., 134, 142

Souter, F. H., 140, 146
Sováni, G. K., 218, 242,

256
Spencer, Lieut.-Genl. the
Honourable Sir A. A.,

132
Spencer, H. N., 218, 243
Stedman, F. S., 154, 158
Steers, A. W., 202
Steers, W.J., 207
Steins, The Most Rev. W.,

134, 142
Stewart, M. J. M. S., 133,

146
Store, I. J., 202, 254
Stothert, The Rev. R., 134,

142, 252
Stovell, M., 33, 156

Tagore, S., 136, 143, 147
Tagore, V. H., 198
Táki, R. S., 226, 245, 258
Tákle, G. G., 194
Tákle, H. R., 207
Taláti, E. D., 169
Taláti, M. B., 226, 245
Taláti, M. D., 226, 245, 258
Talayárkhán, M. J., 167,

178
Talayárkhán, P. P., 227,

245
Talpadé, N. D., 195
Talpadé, S. A., 227
Talpadé, V. V., 194
Talvalkar, R. B., 170
Talvalkar, R. G., 211, 262
Talvalkar, R. G., 227
Támbé, R. B., 187
Támbé, Y. B., 218, 241
Támboli, N. F., 198
Támbolkar, B. S., 202
Támhane, G. S., 202
Tánksále, B. A., 218

Surname not known.

Tánksále, P. V., 218, 251
Tárápurválá, F. K., 173,

267
Tárápurválá, S. S., 218
Tarkhad, A. A., 207
Tarkhad, A. A., 138, 145
Tarkhad, S. D., 211, 243
Tarkhadkar, V. R., 188,268
Tarrádi, L. U., 196
Tarvadi, M. G., 193
Táta, K. M., 227, 245
Tatke, V. P., 198
Távernrála, S. M., 182
Taylor, G. R., 219
Taylor, J., 136, 143, 147,

149, 151, 152, 153, 155,

230
Taylor, J. F., 228, 239
Taylor, The Rev. J. V. S.,

135, 142, 228
Taylor, T., 211
Telang, K. T., 106, 161,

177, 229
Tembe, M. N., 266
Tembe, V. P., 227
Tendolkar, B. A., 227
Thakár, G. P., 171
Thákar, J. L., 198
Thákar, L. N., 202
Thákar, R. K., 202
Thákar, S. M., 211
Thákur, A. M., 202
Thákur, A. S., 219, 268
Thákur, B. B., 164
Thákur, C. M., 195
Thákur, H. G., 219
Thákur, H. L., 219
Thákar, H. N., 198
Thákur, J. V., 219
Thákur, S. B., 102, 167
Thákur, S. T., 219

+ Thákurdás K., 190

Thánvi, V. G., 250
Thatté, B. C., 227
Thatté, C. S., 248
Thatté, R. B., 219
Thatté, V. L., 227
Thom, W., 139, 148, 154
Thorát, S. D., 198
Thosar, N. M., 190
Tilak, B. G., 219, 249
Tilak, D. K., 201
Tilak, G. R., 138, 151, 180
Tilak, N. P., 182
Tilak, V. V., 227
Timothy, M., 204
Tipnis, K. S., 207
Tipnis, R. S., 185, 240
Tivarekar, G. K., 193
Toke, G. K., 227
Torné, R. V., 211
Travadi, J. R., 219
Tremen heere, Major-Genl.

C. W., 155, 158
Trevor, Lieut.-Col. J. S.,

137, 142, 151, 155
Trilokekar, H. S., 219, 253

Trilokekar, S. N., 219
+ Trimbak N., 190
Tripathi, G. M., 186, 240,

257
Trivedi, J. M., 211, 242
Tucker, H. P. St. G., 133,

141, 146, 154
Tulu, G. V., 186, 240
Tulu, R. V., 106, 161, 257
Turner, Col. H. B., 155,

156

[ocr errors]
[blocks in formation]

† Surname not known.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »