Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

slvi

Udesi, R. V., 202
Udhavji, J. D., 243
Umarigar, H. R., 193
Unvalá, J. N., 160
Unrálá, M. F., 198
Enválá, R. D., 219
Cpásani, R. R. S., 252
U pásani, S. B., 219, 251

Ustád, K. D., 202
+ Uttamrám N., 189

V.

Vácháy B. M., 204
Váchhà, M, S, 211, 245
Váchá, R. K., 227, 2-15
Vachharajáni, V. J., 227
Vád, V. A., 205, 250
Vadhváni, S. N., 207
Vagal, N. B., 227, 253
Vaidya, B. N., 219
Vaidya, B. Náráyan, 227,

255
Vaidya, G. A., 219, 253
Vaidya, G. B., 198
Vaidya, G. P., 219, 250
Vaidya, G. s., 178, 261
Vaidya, G. V., 193
Vaidya, K. K., 219
Vaidya, N. J., 140, 146
Vaidya, R. J., 184
Vaidya, s. V., 219, 241,

257
Vaidya, V. H., 182
Vaidya, V. K., 198
Vaidya, V. S., 219
Vaishnav, G. D., 207
Vajifdár, M. H., 181
Vakharkar, B. B., 104, 165
Vakil, H. N., 219
Vakil, R. J., 193

Vakilná, D. D., 202
Váknis, Y. A., 189
Válles, D. B., 180
Válimbe, C. B., 219
Váman, B. L., 227
Vántádár, N. A., 219
Varde, M. N., 219
Varde, V. S., 189
Vare, U. M., 227
Varelkar, M. J., 188
Varalikar, D. P., 211, 263
Varsalkar, M. A., 203
Vas, F. M., 187
Vasávadá, D. R., 198
Vasávadá, M. A., 202
Váslekar, N. N., 102, 181,

234
+ Vasudev B., 190
+ Vásudev P., 135, 147

Vas, S. A. P., 211
Vasváni, T. U., 185, 242,

258
Vaygankar, J. B., 227, 250
Vaz, F. M., 198
Vaz, J. C., 227, 263
Vazé, G. R., 205
Vazé, V. N., 205
Ved, D. D., 111, 184
Ved, T. G., 211
Ved, V. S., 219, 243
Viegas, P. W., 219

Velhankar, V. V., 219
+ Venkatráo R., 189

Velinkar, B. L., 195
Velkar, V. P., 195
Vidráns, D. B., 202
Vijayakar, R. B., 202
Vijayakar, V. B. 196
Vikaji, F. R., 108, 139, 145,

167, 177
Vikáji, J. B., 211

† Surname not known.

Vikáji, K. R., 139, 150,

178, 209
Vikáji, M. B., 198
Vimaválá, M. K., 183
† Vinayak B., 189
+ Vinayakráo J. S., 158
† Vinayak, K. 198
+ Vinayakráo V., 134, 142,

147
† Virbhadra M., 190

Virkar, B. V., 219

Virkar, V. P., 227
+ Virprasád T., 198

Visával, C. L., 219
+ Vishnu B., 189
+ Vishna S., 190

Vohora, C. H., 195
Vohora, S. R., 219
Voborá, K. L., 111, 193
Vora, K. D., 227
Vyás, D. V., 185, 240, 257
Vyás, L. L., 219
Vrás, M. H.,

201
Vyás, S. R., 207, 262

Wádiya, M. N., 186, 242
Wadiya, R. D., 227
Wágle, Bál M., 136, 143,

147, 160, 177
Wágle, Bh. M., 176, 235,

257
Wagle, H. B., 183
Wagle, M. G., 211, 245
Wagle, S. S., 219, 255
Wagle, V. V., 205
Wallace, The Rev. J., 159
Walsh, E., 227
Ward, A. V., 136, 149,

230, 232, 233, 260
Ward, T. W., 154, 159
Warden, The Hon. A. B.,

158
Watson, The Rev. G. A. F.,

136, 143
Watson, Major J. W., 140,

146
Weatherhead, The Rev.

T. K., 135, 142, 147
Webb, C. W., 229, 231, 256
Wedderburn, W., 134, 142,

141
Weniger, The Rev. G., 254
West, Captain E. W., 136,

143
West, The Hon. R., 133,

147, 146
Westropp, The Hon. Sir

M. R., 132, 133, 140, 146
White, J. S., 154, 158
White, Major J. H., 138,

152, 233
Whittell, C., 188, 218
Whittle, S. A., 227
Wilkins, Col. H. St. Clair,

134, 151, 155, 266
Williams, A. H., 188, 267

W.

Waddington, Major-Genl.

C., 33, 156
Waddington, Major T.,

132, 134
Wádiyá, B. F., 227, 255
Wadiya, B. P., 205
Wádiya, D. N., 161
Wadiya, H. A., 190
Wádiya, H. H., 198
Wadiya, H. P., 219, 243
Wádiya, J. D., 139, 152
Wadivá, J. P., 227, 263
Wádiya, L. M., 219, 243

+ Surname not known.

Y.

Yájnik, J. U., 139, 145, 189
Yardley, The Hon. Sir W.,

32, 35, 153, 155
Yatgiri, S. V., 219
Yavalekar, G. G., 196
Young, D., 159

Willy, The Rev. J. A., 137,

143, 231, 254
Wilmot, E., 159
Wilson, Dr. J., 33, 133,

140, 146, 148, 150, 152,

153, 154, 252
Wilson, The Rev. C. T.,

137, 144
Wodehouse, The Hon. Sir

P. E., 132, 153
Wordsworth, W., 247
Wright, A., 154, 159
Wright, A. L., 211
Wright, E. C., 205
Wyllie, F. R. S., 138, 144,

148
Wyllie, J. W. S., 157

[blocks in formation]

A. Ahmedabad High School.
Ak Akola High School.
Ar. Ahmednagar High School.

. AM. Ahmedabad English Mission School.

B. Belgaum Sirdars' High School.
B. C. Bombay Chandanvadi High School.
B. E. Bombay Education Society's School.
B. G. Baba Gokbaley's School, Poona.
B. E. Bishop's High School, Poona.
B. M. Belgaum Mission School.
B. 3. Bombay High School.
B. P. E. Bombay Private English School.
B. P. Bombay Proprietory School.
B. Sc. Bombay Scottish High School, Byculla.

Br. Broach Government English School.
Br. H. Broach High School.
Bh. S. Bhowdagar High School.
C. G. Sir Cowasjee Jehangier Gandevi English School.
C.S. Carwar Government English School.
C. Cowasjee Jehanghier Readymoney Navasári Madresá.

D. Deccan College.
D. E. Deshmukh’s English School

Ds. Dhoolia High School.
D. H. Diocesan High School, Bombay.
Di. Diocesan High School, Byculla.
Dh. Dharvad High School.

E. Elphinstone College.
E.S. Elphinstone High School.
F.C. N. Free Church Institution, Nagpore.
F. G. A. Free General Assembly's Institution, Bombay.
F.S. Fort High School

G. Grant Medical College.
G. A. General Assembly's Institution, Bombay.
G. A V. Gandevi Anglo-Vernacular School.
G. P. Gazerath Provincial College.

Hydrabad High School.
H.H.M. His Highness the Mahárajá of Indore Madresá
H.M. Hydrabad Mission School.
I. Indore Eoglish School.
J. Sir Jamsetjee Jejeebhoy's Parsi Benevolent Institution.
J. Z. Sir J. J. Zarthosti Madresá.
Kh. Kolhapore High School (now Rajaram High School).

Karachi High School.

[ocr errors]

K. M. Karachi Mission School.
K. E. Karachi European and Indo-European School.
K. S. Kathiawar High School, Rajkote.

L. Government Law School.
M. S. gávkar English School,
M. Robert Money Institution.
N. Nassick High School.
Nd. Nariad Government English School.
N. E. Natu's English School, Poona.
N. S. Normal School, Nagpore.

0. Oomravati High School.
P. C. Poona Camp School.
P. E. Poona Engineering College.
P. H. Parsi High School.
P.I. Poona Native Institution.
P. Su. Parsi Superior School.
M. P. Poona Free Church Mission Institution.
P. N. Poona Normal School.
P.S. Poona High School.
PT. Private Tuition.
Pu. Punchguny School.
P. V. Poona Vernacular College.
Pr. Prabhn Seminary.
R. Ratnagiri High School.
Rj. Rajkote High School.
R. H. Rajaram High School Kolhapore (formerly Kolhapore

High School).
R. M. Robert Money Institution, Bombay.

S. Surat High School.
Sh. E. Sholapore High School.
Sh. M. Sharanpur Mission High School.
S. M. Surat Irish Mission School.
S. W. Sawant Wadi Government English School.

Sa. Sattara Government English School.
S. S. Bombay Scottish High School.
S. O. Bombay Scottish Orphanage.
Sh. Sholapore Government English School.

Sc. Scottish Educational Society's High School, Bombay.
S. S. B. Scottish High School, Byculla.
S. S. F. Scottish High School, Fort.
S. B. Sattara High School.
Sh.

Sharanpore Mission School.
St. M. St. Mary's Institution, Bombay.
St. X. St. Xavier's College.
T. E. Tanna English School.
U.S. University College School, London.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »