Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][subsumed][subsumed]

ASTOR, LENOX AND

TILDEN
THE NEW YORK PUBLIC

THE SPINGARN SOVA CRITICISM AND LITE

PRESENTE
J.

E. SPIN

OF

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

THE SPINGARN COLLECTION

OF CRITICISM AND LITERARY THEORY

PRESENTED BY

J. E. SPINGARN

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »