Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

100 0 0
90 0 0
18 0 0
170 00
57 0 0

1842
1844
1846
1844
1847

198 110
143 | 54

151 945
870 15 1{

7 16 0
3 6 7 16 10 0 34 0 0

2 16 10 0 29 0 0

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

101 14 6:51

1 3 117

15 0 0 3 6 3. 16 10 0 34 0 0

[ocr errors]

175 6 8

80 0 0
36 0 0
50 0 0
45 0 0
50 0 0
130 0 0

1849
1840
1845
1836
1836
1849

77 | 30

40 11 6

60
50

240
99

[ocr errors]

1

:

15 00

.

73 0 0
90 0 0
25 0 0

301 13 112

1841
1849
1841

: :

90
63

2 13 1

Dolgellan

C.
Festiniog, Dinas
Glanrafop
Llanycil.
Llangelynin, Arthogo
Llaneddwyn, T.
Llanfawr, T.
Landrillo
Penrhryn
Talybont

B.
Towyn and Penal*
Trawsfynydd

C.
MONTGOMERYSHIRE.
Buttington, T.
Castle Caereinion
Churchstoke

C.
Darowen
Forden*.
Llanfyllin

C.
Llanidloes*
Llanwyddelan*
Llandysilio, T.

C.
Machynlleth, F.

C.
Newtown*

C.
Newtown

B.
Welshpool

C.

40

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

*I "TOA

15 00

162 5 0 250 2 4

.

10900 132 00

1849 1849

204 140 45

35 326 2545

35 00
132 80

94 71
150 115 3 20 0 0 29 0 0

78 00

[ocr errors]

2900
49 100

.

20 0 0
23 0 0

[blocks in formation]

2900
15 0 0
42 0 0

[ocr errors]
[ocr errors]

Alloway
Ballantrae Clonnap (Parochial)
Beith (Parochial)
Beith

F.C.
Blair Mains.
Brisbane
Callander

F. C.
Crosshouse
Dalry (Female Industrial)
Dalry, Kerslanel Barony
Dalry (Parochial)
Dreghorn (Cross Roads)
Fisherton
Fullarton

F. C.
Fullarton (Parochial)
Girvan (Parochial)
Kilbirnie

F. C.
Kilmarnock

F. C.
Newton-upon-Ayr F.C.
Ochiltree, * F.

F. C.
Stewarton,* H..

F.C.
Troon

[ocr errors]

18 00

18 0 0

53 16 8
232 90

[ocr errors]

47 10 0
120 00
100 0 0

150 100
102 85
138 77
96 127
64 60
70 40
164 140
216 167
275 205
203

1844)
1848)
1849

44 10 0

[ocr errors]

65 0 0
68 0 0

5

::

204 13 0

203 00

1849

::

21 10 0
21 10 0 53 0 0

567 5 0
225 1 1
357 16 6

[ocr errors]

180 0 0
100 0 0
158 0 0
167 10 0

.

1849
1849
1849
1841

195 200

92 97
158

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

180 0 0

1842

20 0 0

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »