Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 241 - If two triangles have an angle of one equal to an angle of the other, and...
Σελίδα 103 - A chord is a straight line joining the extremities of an arc.
Σελίδα 54 - Every point in the bisector of an angle is equidistant from the sides of the angle. Hyp. Z DAB = Z DAC and 0 is any point in AD. To prove 0 is equidistant from AB and AC. Draw OP _L AB and OP' _L AC, and prove the equality of the two triangles.
Σελίδα 82 - The perpendiculars from the vertices of a triangle to the opposite sides meet in a point.
Σελίδα 114 - In the same circle or in equal circles, if two chords are unequal, they are unequally distant from the center, and the greater chord is at the less distance.
Σελίδα 47 - If two triangles have two sides of one equal respectively to two sides of the other...
Σελίδα 416 - Every section of a circular cone made by a plane parallel to the base is a circle. Let the section abcd of the circular cone S-ABCD be parallel to the base. To prove that abcd is a circle.
Σελίδα 35 - The perpendicular is the shortest straight line that can be drawn from a given point to a given straight line...
Σελίδα 193 - ... they have an angle of one equal to an angle of the other and the including sides are proportional; (c) their sides are respectively proportional.
Σελίδα 450 - If two angles of a spherical triangle are equal, the sides opposite these angles are equal and the triangle is isosceles. Given the spherical triangle ABC, with angle B equal to angle C. To prove that AC = AB. Proof. Let A A'B'C ' be the polar triangle of A ABC.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας