Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 40 - If two triangles have two angles of the one equal to two angles of the other, each to each, and one side equal to one side, viz.
Σελίδα 126 - To describe an isosceles triangle having each of the angles at the base double of the third angle.
Σελίδα 136 - The first of four magnitudes is said to have the same ratio to the second which the third has to the fourth, when...
Σελίδα 207 - Construct a rectangle having the difference of its base and altitude equal to a given line, and its area equivalent to the sum of a given triangle and a given pentagon.
Σελίδα 202 - In any proportion, the product of the means is equal to the product of the extremes.
Σελίδα 142 - If a line divides two sides of a triangle proportionally, it is parallel to the third side.
Σελίδα 175 - Any two rectangles are to each other as the products of their bases by their altitudes.
Σελίδα 72 - Every point in the bisector of an angle is equally distant from the sides of the angle ; and every point not in the bisector, but within the angle, is unequally distant from the sides of the angle.
Σελίδα 73 - A CIRCLE is a plane figure bounded by a curved line, all the points of which are equally distant from a point within called the centre; as the figure ADB E.
Σελίδα 146 - The areas of two triangles which have an angle of the one equal to an angle of the other are to each other as the products of the sides including the equal angles. A D A' Hyp. In triangles ABC and A'B'C', To prove AABC A A'B'C' A'B' x A'C ' Proof. Draw the altitudes BD and B'D'.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας