Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

THE

LAY

OF

THE LAST MINSTREL,

A POEM;

BY

WALTER SCOTT, Esq.

Dum relego, scripsisse pudet, quia plurima cerno,

Me quoque, qui feci, judice, digna lini.

THE TWELFTH EDITION.

LONDON:

PRINTED FOR LONGMAN, HURST, REES, ORME, AND BROWN, PATERNOSTER-ROW ; AND A, CONSTABLE AND CO. EDINBURGH ; By James Ballantyne & Co. Edinburgh,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »