Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 14 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt...
Σελίδα 14 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30| square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 99 - Thirty days after sight of this first of exchange (second and third of the same tenor and date unpaid...
Σελίδα 15 - Thirty days hath September, April, June, and November ; All the rest have thirty-one, Except the second month alone, Which has but twenty-eight, in fine, Till leap year gives it twenty-nine.
Σελίδα 37 - Multiplying or dividing both terms of a fraction by the same number does not change its value.
Σελίδα 70 - Multiply the divisor, thus increased, by the last figure of the root; subtract the product from the dividend, and to the remainder bring down the next period for a new dividend. 5. Double the whole root already found for a new divisor, and continue the operation as before, until all the periods are brought down. NOTE.
Σελίδα 25 - Then multiply the second and third terms together, and divide the product by the first term: the quotient will be the fourth term, or answer.
Σελίδα 36 - RULE. Multiply each quantity by its rate ; then divide the sum of the products by the sum of the quantities, or the whole composition, and the quotient will be the rate of the compound required.
Σελίδα 13 - TABLE. 16 drams, (drs.) make 1 ounce, - marked - oz. 16 ounces ----- 1 pound, - - - - - ' Ib. 28 pounds ----- 1 quarter, ----- qr. 4 quarters ----- 1 hundred weight, - - cwt. 20 hundred weight - - 1 ton, ------ T.
Σελίδα 38 - Divide by any number that will divide two or more of the given numbers without a remainder, and set the quotients, together with the undivided numbers, in a line beneath.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας