Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 160 - If two triangles have two angles of the one equal to two angles of the other, each to each, and one side equal to one side, viz.
Σελίδα 154 - If, from the ends of the side of a triangle, there be drawn two straight lines to a point within the triangle, these shall be less than, the other two sides of the triangle, but shall contain a greater angle. Let...
Σελίδα 184 - If a straight line touch a circle, and from the point of contact a chord be drawn, the angles which this chord makes with the tangent are equal to the angles in the alternate segments.
Σελίδα 156 - A tangent to a circle is perpendicular to the radius drawn to the point of contact.
Σελίδα 182 - IF a side of any triangle be produced, the exterior angle is equal to the two interior and opposite angles ; and the three interior angles of every triangle are equal to two right angles.
Σελίδα 153 - Any two sides of a triangle are together greater than the third side.
Σελίδα 167 - THE angles at the base of an isosceles triangle are equal to one another : and, if the equal sides be produced, the angles upon the other side of the base shall be equal.
Σελίδα 164 - AB be the given straight line ; it is required to divide it into two parts, so that the rectangle contained by the whole, and one of the parts, shall be equal to the square of the other part.
Σελίδα 130 - To describe an isosceles triangle, having each of the angles at the base double of the third angle.
Σελίδα 154 - Straight lines which are parallel to the same straight line are parallel to one another. Triangles and Rectilinear Figures. The sum of the angles of a triangle is equal to two right angles.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας