Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΗΝ, ΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟΝ ΑΠΟΒΡΕΧΩΝ ΕΙΣ ΝΟΥΝ.

Vet. Auct. apud. Suidam.

Time, which is continually washing away the dissoluble Fabricks of other
Poets, passes without Injury by the Adamant of SHAKSPEARE.

Dr. Johnson's Preface.

MULTA DIES, VARIUSQUE LABOR MUTABILIS ÆVI
RETULIT IN MELIUS, MULTOS ALTERNA REVISENS
LUSIT, ET IN SOLIDO RURSUS FORTUNA LOCAVIT.

Virgil.

LONDON:

Printed for J. Johnson, R. Baldwin, H. L. Gardner, W. J. and J. Richardson,
J. Nichols and Son, F. and C. Rivington, T. Payne, R. Faulder, G. and
J. Robinson, W. Lowndes, G. Wilkie, J. Scatcherd, T. Egerton,
J. Walker, W. Clarke and Son, J. Barker and Son, D. Ogilvy and Son,
Cuthell and Martin, R. Lea, P. Macqueen, J. Nunn, Lackington, Allen
and Co. T. Kay, J. Deighton, J. White, W. Miller, Vernor and Hood,`
D. Walker, B. Crosby and Co. Longman and Rees, Cadell and Davies,
T. Hurst, J. Harding, R. H. Evans, S. Bagster, J. Mawman, Blacks and
Parry, R.Bent, J. Badcock, J. Asperne, and T. Ostell.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »