Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 281 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt...
Σελίδα 280 - Cubic Measure 1728 cubic inches (cu. in.) =1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 280 - TABLE OF SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30£ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile <(sq. mi.) In measuring roofing, 100 sq. ft. are called a square. TABLE OF CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu.
Σελίδα 47 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq.
Σελίδα 280 - Length 12 inches (in.) = 1 foot (ft.) 3 feet = 1 yard (yd.) 5| yards, or 16| feet = 1 rod (rd.) 320 rods, or 5280 feet = 1 mile (mi.) Square Measure 144 square inches (sq.
Σελίδα 281 - TABLE. 20 Grains (gr.} = 1 Scruple, . . sc., or 3. 3 Scruples = 1 Dram, . . dr., or 3 . 8 Drams = 1 Ounce, . . oz., or § . 12 Ounces = 1 Pound, . . Ib., or ft,.
Σελίδα 233 - The square of the sum of two quantities is equal to the square of the first, plus twice the product of the first multiplied by the second, plus the square of the second.
Σελίδα 288 - The first and last terms of a proportion are called the extremes ; the second and third terms are called the means. In the proportion | = ££, we see that 7 x 15 = 3 x 35.
Σελίδα 288 - Dividends. The shares of the earnings divided at intervals among the stockholders of a corporation are called dividends, a stockholder being said to receive a dividend. Division. The operation by which, given the product of two numbers and one of them, the other is found, is called division. Divisor. The number by which the dividend is divided is called the divisor. Draft. A check drawn by one bank on another, or by one individual on another, is called a draft. Drawee. A person to whose order a draft...
Σελίδα 49 - Time 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr . ) 24 hours = 1 day (da.) 7 days = 1 week (wk...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας