Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]
[graphic]

ALEXANDER POPE, Esq.

ORIGINAL MANUSCRIPTS;

[blocks in formation]

Printed for C. BATHURST, H.WOODFALL, W. STRAHAN,

J. and F. RIVINGTON, W. JOHNSTON, B. WHITE,
T. CASLON, T. LONGMAN, B. Law, JOHNSON and
PAYNE, S. BLADON, T. CADELL, and the Executors

of A. MILLAR. MDCCLXIX.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »