Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 21 - When a straight line standing on another straight line makes the adjacent angles equal to one another, each of the angles is called a right angle; and the straight line which stands on the other is called a perpendicular to it.
Σελίδα 31 - If two triangles have two angles of the one equal to two angles of the other, each to each ; and one side equal to one side, viz.
Σελίδα 41 - Parallelograms upon the same base, and between the same parallels, are equal to one another.
Σελίδα 13 - The angles at the base of an Isosceles triangle are equal to one another ; and if the equal sides be produced, the angles upon the other side of the base shall also be equal. Let ABC be an isosceles triangle, of which the side AB is equal to AC, and let the straight lines AB, AC...
Σελίδα 9 - Things which are double of the same, are equal to one another. 7. Things which are halves of the same, are equal to one another.
Σελίδα 35 - If a straight line meets two straight lines, so as to " make the two interior angles on the same side of it taken " together less than two right angles...
Σελίδα 39 - ... together with four right angles, are equal to twice as many right angles as the figure has sides.
Σελίδα 13 - J which the equal sides are opposite, shall be equal, each to each, viz. the angle ABC to the angle DEF, and the angle ACB to DFE.
Σελίδα 53 - IF the square described upon one of 'the sides of a triangle be equal to the squares described upon the other two sides of it ; the angle contained by these two sides is a right angle.
Σελίδα 22 - If, at a point in a straight line, two other straight lines, on the opposite sides of it, make the adjacent angles together equal to two right angles, these two straight lines shall be in one and the same straight line.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας