Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 178 - Thirty days hath September, April, June, and November ; All the rest have thirty-one, Except the second month alone, Which has but twenty-eight, in fine, Till leap year gives it twenty-nine.
Σελίδα 168 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 126 - When necessary, reduce the fractions to their least common denominator. Subtract the numerator of the subtrahend, from the numerator of the minuend, and place the difference of the new numerators over the common denominator.
Σελίδα 339 - Multiply the divisor, thus increased, by the last figure of the root; subtract the product from the dividend, and to the remainder bring down the next period for a new dividend. 5. Double the whole root already found for a new divisor, and continue the operation as before, until all the periods are brought down. NOTE.
Σελίδα 93 - ... and so on until the quotient is itself a prime number. The several divisors and the last quotient are the prime factors.
Σελίδα 182 - A Circle is a plane figure bounded by a curved line, called the Circumference, all points of which are equally distant from a point within, called the Centre.
Σελίδα 160 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq.
Σελίδα 108 - To reduce a mixed number to an improper fraction. Multiply the whole number by the denominator of the fraction, and to the product add the given numerator.
Σελίδα 290 - If a man walk 3 miles an hour, how many hours will it take him to walk 30 miles ? 17. Bought 4 barrels of flour for 28 dollars ; what was the cost of one barrel ? 18. If I pay 27 cents for 3 pounds of sugar, how much do I pay a pound ? 19. 15 are how many times 3 ? 5 ? 20.
Σελίδα 170 - Dry Measure 2 pints (pt.) =1 quart (qt.) 8 quarts = 1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu.) 2150.42 cu.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας