Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

|

THE

LIFE

OF

NAPOLEON BUONAPARTE

Sed non in Cæsare tantum
Nomen erat, nec fama ducis; sed nescia virtus
Stare loco : solusque pudor non vincere bello.
Acer et indomitus; quo spes quoque ira vocasset,
Ferre manum, et nunquam temerando parcere ferro :
Successus urgere suos : instare favori
Numinis : impellens quicquid sibi summa petenti
Obstaret: gaudensque viam fecisse ruina.

LUCANI Pharsalia, Lib. 1.

LIFE

OF

NAPOLEON BUONAPARTE,

EMPEROR OF THE FRENCH.

WITH A

PRELIMINARY VIEW OF THE FRENCH

REVOLUTION.

BY THE AUTHOR OF “WAVERLEY," &c.

IN NINE VOLUMES.

VOL. IX.

EDINBURGH:

Printed by Ballantyne and Co.
FOR LONGMAN, REES, ORME, BROWN, GREEN, LONDON ;

AND

CADELL & CO., EDINBURGH.

1827.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »