Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Περιεχόμενα

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 75 - The three angles of a spherical triangle are together greater than two right angles and less than six right angles. Let A, B, C be the angles of a spherical triangle ; let a', b', o' be the sides of the polar triangle. Then by Art. 30, a...
Σελίδα 185 - TO THEIR DIFFERENCE ; So IS THE TANGENT OF HALF THE SUM OF THE OPPOSITE ANGLES', To THE TANGENT OF HALF THEIR DIFFERENCE.
Σελίδα 186 - The cosine of half the sum of two sides of a spherical triangle is to the cosine of half their difference as the cotangent of half the included angle is to the tangent of half the sum of the other two angles.
Σελίδα 186 - The cosine of half the sum of two angles of a spherical triangle is to the cosine of half their difference as the tangent of half the included side is to the tangent of half the sum of the other two sides.
Σελίδα 186 - The sine of half the sum of two angles of a spherical triangle is 'to the sine of half their difference as the tangent of half the included side is to the tangent of half the difference of the other two sides.
Σελίδα 241 - It commences in the morning and ends in the evening, when the sun is 18° below the horizon.
Σελίδα 5 - Equinoctial (counted from the beginning of Aries) which cometh to the Meridian with the Sun or Stars, or with any portion of the Eclyptick.
Σελίδα 365 - Dialogue, adapted purpofely to the Capacities of the Youth of both Sexes ; and adorned and illuftrated with variety of Copper- Plates.
Σελίδα 75 - Side *»» is the Supplement of the Angle H, and the Angle E of the Side G D.
Σελίδα 205 - Superficies to M ; And, as two right Angles are to F, So is half the fpherical Superficies to K.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας