Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 63 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30| square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 67 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes =1 hour (hr.) 24...
Σελίδα 60 - TROY WEIGHT is used in weighing gold, silver, and precious stones. TABLE. 24 Grains (gr.) make 1 Pennyweight, dwt. 20 Pennyweights " 1 Ounce, oz. 12 Ounces "
Σελίδα 65 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 61 - Measure is used in measuring lines or distances. TABLE. 12 inches (in.) = 1 foot (ft.). 3 feet = 1 yard (yd.). 5J yards, or 16 1 feet = 1 rod (rd.).
Σελίδα 56 - Dry Measure 2 pints (pt.) =1 quart (qt.) 8 quarts = 1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu.) 2150.42 cu.
Σελίδα 66 - We express the length- breadth, and thickness in units of the same denomination ; then we multiply the number of units in the length by the number of units in the breadth...
Σελίδα 54 - Hence, 1 gal. = 4 qt. = 8 pt. = 32 gi. 31i gal. = 1 barrel (bbl.). 63 gal. = 1 hogshead. NOTE. Casks holding from 28 gal. to 43 gal. are called barrels, and casks holding from 54 gal.
Σελίδα 58 - TABLE. 16 ounces (oz.) = 1 pound (Ib. ). 2000 pounds = 1 ton (t.). The long ton is used in the United States Custom Houses and in wholesale transactions in iron and coal. 112 pounds Avoirdupois = 1 long hundredweight (cwt.).
Σελίδα 184 - If 4 firkins of butter cost 26 dollars, what will 7 firkins cost ? 15. If 3 men can do a piece of work in 7 days, how long will it take 1 man to do it? How long would it take 4 men ? 16.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας