Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 164 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt...
Σελίδα 180 - TROY WEIGHT. 24 grains (gr.) 1 pennyweight (pwt.) 20 pennyweights, 1 ounce (oz.) 12 ounces ... 1 pound (Ib.) Troy weight is used in weighing gold, silver, precious stones, etc. APOTHECARIES
Σελίδα 169 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq. yd.) 30^ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 251 - Time 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr . ) 24 hours = 1 day (da.) 7 days = 1 week (wk...
Σελίδα 125 - A pile of wood 8 ft. long, 4 ft. wide, and 4 ft. high is called a cord of wood.
Σελίδα 178 - A Circle is a plane figure bounded by a curved line every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 250 - LINEAR MEASURE 12 inches (in.) = 1 foot (ft.). 3 feet = 1 yard (yd.). 5J yards or 16| feet = 1 rod (rd.).
Σελίδα 166 - Dry Measure 2 pints (pt.) =1 quart (qt.) 8 quarts = 1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu.) 2150.42 cu.
Σελίδα 250 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30j square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 251 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας