Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

P L A Y S

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

VOLUME THE SEVENTEENTH.

Printed by S. Hamilton, Weybridge, Surry.

1

1

1

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

LONDON: Printed for J. Nichols and Son; F. C. and J. Rivington; J. Stockdale; W. Lowndes; G. Wilkie and J. Robinson; T. Egerton; J. Walker; Scatcherd and Letterman; W. Clarke and Sons; J. Barker; J. Cuthell; R. Lea; Lackington and Co.; J. Deighton; J. White and Co.; B. Crosby and Co.; W. Earle ; J. Gray and Son; Longman and Co.; Cadell and Davies ;

J. Harding; R. H. Evans; J. Booker; S. Bagster; J. Mawman; Black and Co.; J. Black ; J. Richardson; J. Booth; Newman and Co.; R. Pheney; R. Scholey; J. Murray; J. Asperne; J. Faulder; R. Baldwin; Cradock and Joy ; Sharpe and Hailes; Johnson and Co.; Gale and Co.; G. Robinson; C. Brown; and Wilson and Son, York.

1813.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ANTONY AND CLEOPATRA.*

VOL. XVII.

B

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »