Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

WICHS.

Fig.1. N?

Fig.2. N? 2.

D

Fig. 7.

[ocr errors]

Fig. 2. Non.

a

[ocr errors]

A

E

[graphic]

PLITE 1/1

Fig.1.

Fig.1.

13.

1
H
F
E

C
B В

Fig. 2.

Fig. 2. 13.

Fig.
No.

Fin. 1.
1:

Daun by P. Michelsen,

tunnid ! Wimb.

[merged small][merged small][graphic][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][merged small]

Enoriral hv71.imns.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »