Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][subsumed][merged small][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small]

namn by P. Nicholson.

Enqmsed or imela

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

PLATE XXZT .

DESIGNS FOR

ROOFS.

Fig. 2

. 1.

FU 3

[ocr errors]

Fig. 1.

[graphic]

Drawn by P. Vicholson.

Fig. 1.

'? 2.

Fig. 5. N2.

Fig. 5. N° 5.

Engraved bv ' Svmns.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »