Περιεχόμενα

Preface
ix
Almanac 1
xxii
Assistant Directors of Research 10
xxvii
Lecturers and Lectors
35
University Prizes
63
University Administration
83
University and College Patronage
97
Tripos Lists 194145
101
Colleges and Approved Foundation
217
Members of the University who are not on the boards
836
Girton College
847
Newnham College
898
Table of Matriculations 193545
966

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Πληροφορίες βιβλιογραφίας