Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Hazlitt

SDK

DUPLICATE TO BE KEPT.

REPLY

TO THE

ESSAY ON POPULATION,

BY THE REV. T. R. MALTHUS.

IN A SERIES OF LETTERS.

William Hazlit, the older.

TO WHICH ARE ADDED,

EXTRACTS FROM THE ESSAY;

WITH NOTES.

LONDON:

PRINTED FOR LONGMAN, HURST, REES, AND ORME,

PATERNOSTER-ROW.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »