Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

PLAY S

O F

WILLIAM SHAKSPEARE.

VOLUME THE ELEVENTH.

CONTAINING

KING HENRY VIII.

TROILUS AND CRESSIDA.

TIMON OF ATHENS.

LONDON:

Printed for T. Longman, B. Law and Son, C. Dilly, J. Robfon, J. Johnfon,
T. Vernor, G. G. J. and J. Robinson, T. Cadell, J. Murray, R. Baldwin,
H. L. Gardner, J. Sewell, J. Nicholls, F. and C. Rivington, W. Goldsmith,
T. Payne, Jun. S. Hayes, R. Faulder, W. Lowndes, B. and J. White,
G. and T. Wilkie, J. and J. Taylor, Scatcherd and Whitaker, T. and J.
Egerton, E. Newbery, J. Barker, J. Edwards, Ogilvy and Speare,
J. Cuthell, J. Lackington, J. Deighton, and W. Miller

272677

KING HENRY VIII.*

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »