Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1831

[ocr errors]
[blocks in formation]

From the Library

of

SIR EDWARD BURNETT TYLOR, KNT.,
D.C.L., F,R.S.,

The first Reader and Professor of Anthropology
in the University of Oxford.

Presented to the Radcliffe Trustees

by

DAME ANNA REBECCA TYLOR,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »