Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 806 - Time 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr.) 24 hours = 1 day (da.) 7 days = 1 week (wk.) 365 days = 1 common year (yr.) 366 days = 1 leap year 12 months (mo.) = 1 year 10 years = 1 decade 10 decades or \ , , , „ , 1=1 century (cen. or U.) 100 years / J v ' Thirty days has September, April, June, and November; All the rest have thirty-one, Excepting February alone, To which we twenty-eight assign, Till leap year gives it twenty-nine.
Σελίδα 805 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt.) 4 quarts = 1 gallon (gal...
Σελίδα 809 - THE UNITED STATES RULE. Find the amount of the principal to the time when the payment, or sum of the payments, equals or exceeds the interest. From this amount deduct the payment or sum of the payments.
Σελίδα 805 - TROY WEIGHT. 24 grains (gr.) 1 pennyweight (pwt.) 20 pennyweights, 1 ounce (oz.) 12 ounces . . . 1 pound (Ib.) Troy weight is used in weighing gold, silver, precious stones, etc. APOTHECARIES
Σελίδα 722 - MEASURE. 10 millimeters (mm.) = 1 centimeter (cm.) 10 centimeters = 1 decimeter (dm.) 10 decimeters = 1 meter (m.) 10 meters = 1 dekameter (Dm.) 10 dekameters = 1 hektometer (Hm.) 10 Hektometers = 1 kilometer (Km.) 10 kilometers = 1 myriameter (Mm.) 1 meter = 39.37 inches.
Σελίδα 805 - APOTHECARIES' WEIGHT. 20 grains (gr) . 1 scruple (3) 3 scruples 1 dram (3) 8 drams 1 ounce ( 5 ) 12 ounces .... 1 pound (ft) Apothecaries' weight is used in prescriptions. Drugs are bought and sold by avoirdupois weight. The grain, the ounce, and the pound apothecaries' weight are the same as the corresponding denominations of troy weight.
Σελίδα 585 - First of Exchange (Second unpaid), pay to the order of John W.
Σελίδα 791 - Prisms may be either right or oblique. The convex surface of a right prism consists of rectangles. Fig. 1 is a right prism; Fig. 2 is an oblique prism. NOTE. — When a prism is spoken of, a right prism is meant unless the word oblique is used. The altitude of a prism is the perpendicular distance between the bases. AD, BF, or CE is the altitude in Fig.
Σελίδα 532 - How much will it cost to plaster the walls and ceiling of a room 16 ft. 3' long, 14 ft. 2

Πληροφορίες βιβλιογραφίας