Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 194 - Multiply the divisor, thus augmented, by the last figure of the root, and subtract the product from the dividend, and to the remainder bring down the next period for a new dividend.
Σελίδα 39 - Multiply all the numerators together for a new numerator, and all the denominators together for a new denominator.
Σελίδα 311 - That is, the square of the sum of two numbers is equal to the square of the first number, plus twice the product of the two numbers, plus the square of the second number.
Σελίδα 134 - If the payment be less than the interest, the surplus of interest must not be taken to augment the principal; but interest continues on the former principal until the period when the payments, taken together, exceed the interest due...
Σελίδα 17 - ... any number divided by 9 will leave the same remainder as the sum of its digits divided by 9.
Σελίδα 134 - The rule for casting interest, when partial payments have been made, is to apply the payment, in the first place, to the discharge of the interest then due. " If the payment exceeds the interest, the surplus goes towards discharging the principal, and the subsequent interest is to be computed on the balance of principal remaining due.
Σελίδα 178 - To raise a whole number or a decimal to any power, use it as a factor as many times as there are units in the exponent.
Σελίδα 249 - His head weighed as much as his tail and half his body, and his body weighed as much as his head and tail together. What was the weight of the fish ? Let 2x = the weight of the body in pounds.
Σελίδα 323 - That is, the cube of the sum of two quantities is equal to the cube of the first, plus three times the square of the first...
Σελίδα 41 - Then multiply each numerator by all the denominators, except its own, for a new numerator, and all the denominators together for a common denominator.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας