Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][subsumed][subsumed]

The

7809 Garden Lester Ford

Collection

Presented by his Sons Urriñirptin Chauncey Find

Paul Leicester Forel
New York Public Library

and

to the

[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »