Περιεχόμενα

Preface V
ix
University Administrative Officers c 1
xxix
Obituary Notices 14
xxix
Lecturers and University Teachers 32
xxix
University Scholarships c
45
University and College Degree Fees
61
University Legislation
75
Affiliation
89
Tripos Lists 1931
93
Mechanical Sciences Tripos
120
English Tripos
126
Colleges and Approved Foundation
133
NonCollegiate Students
600
Members of the Senate not on College Boards
614
Table of Matriculations 192131
699

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Πληροφορίες βιβλιογραφίας