Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

PLAYS

OF

SHAKSPEARE.

PRINTED FROM THE TEXT

OF

SAMUEL JOHNSON, GEORGE STEEVENS,

AND ISAAC REED.

IN TWO VOLUMES.

VOLUME FIRST.

LONDON:

PRINTED FOR HURST, ROBINSON, AND CO.;

AND ARCHIBALD CONSTABLE AND CO. EDINBURGH;

By James Ballantyne and Co., Edinburgh.

1819.
El

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »