Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Κριτική χρηστών  - Karen - Christianbook.com

After I read this book and began to apply its principles, I found a depth of vitality and life that I'd never experienced before. So many of the nagging issues in my life have completely disappeared. This is one powerful and comprehensive book on fasting. Ανάγνωση ολόκληρης της κριτικής

Περιεχόμενα

Lack of Knowledge
ii
Beyond Medicine
21
Length Time and Best Place for a Fast
31
Detoxification and Preparing for a Fast
37
Fasting and Rejuvenation
47
People That Shouldnt Fast
53
What Happens During a Fast?
63
Warning
71
Herbs
93
Fasting and Blood
103
Fasting and the Tongue
109
Fasting and the Colon
115
Fasting the Liver and the Gall Bladder
121
Fasting and the Lungs
127
How to Break a Fast
135
Things to Avoid
145

Water Fasting
77
The Grape Fast
85

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Πληροφορίες βιβλιογραφίας